Cryptosporidium

Anmälningspliktig och smittspårningspliktig

 

Smittskyddsanmälan via SmiNet

Så här gör du din anmälan - mer information om smittskyddsanmälan
Smittskyddsanmälan - länk till elektronisk anmälan med kod

 

Smittskyddsblad

Läkarinformation  - reviderad 2019-01-17
Patientinformation - reviderad 2019-01-17

Hygienråd vid tarmsmitta - svenska
Hygienråd vid tarmsmitta - på flera språk

Tabell

Åtgärder vid tarminfektioner - tabell

Övrigt

Statistik