Statistik covid-19

Statistik över covid-19 inom Gävleborg som visar antal fall, inneliggande patienter, avlidna och vaccinationer.

Antal fall

Provsvar covid-19 (visas i Microsoft Power BI)

Statistik om SARS-CoV-2 virusvarianter av särskild betydelse – Folkhälsomyndighetens statistik.

Positiva provsvar covid-19 de senaste 7 dagarna, visas per kommun (visas i Microsoft Power BI) 

Antal positiva fall per vecka, kön och åldersgrupper – smittskydd (pdf) – Smittskyddets statistik visas till och med söndag föregående vecka.

Bekräftade fall i Sverige – Folkhälsomyndigheten publicerar statistik om antal bekräftade fall per region varje dag, samt antal bekräftade fall per kommun varje torsdag.

Inneliggande patienter

Obs! Just nu har vi tekniska problem med statistikrapporten för inneliggande patienter. Tabellerna visar inga siffror. Vi jobbar för att lösa problemet så snart det är möjligt.
Slutenvård - inneliggande patienter med covid-19

Avlidna

Avlidna - statistik covid-19 – Socialstyrelsen publicerar statistik över antal avlidna i covid-19 i Sverige på läns- och kommunnivå. Statistiken uppdateras varje onsdag.

Vaccin

Levererade vaccindoser – Folkhälsomyndigheten publicerar statistik över vaccin som har anlänt eller beräknas anlända till Sveriges regioner.

Vaccinerade mot covid-19 – Folkhälsomyndigheten publicerar statistik över antalet vaccinerade mot covid-19 i Sverige.

Vaccinationstäckning per åldersgrupp och antal utförda vaccinationer - Gävleborg (pdf)