Covid-19 - kommunsamverkan

Samlad information om covid-19 för kommuner i samverkan med Region Gävleborg.

Kommun och hemtjänst

 

Screening av symtomfri medarbetare inom vård och omsorg

Handläggning i Region Gävleborg

Folkhälsomyndigheten

Socialstyrelsen

Stödmaterial som riktar sig till verksamheterna i kommunerna

Övrigt