Covid-19 - Information till dig som kan ha blivit smittad

Information till dig som varit nära en person som är sjuk och smittsam i covid-19. Har du blivit smittad tar det 2-7 dagar från smittotillfälle tills du får symtom. Oftast sker det 5-6 dagar efter att du blivit smittad. I enstaka fall kan det ta upp till 14 dagar innan du insjuknar, så var uppmärksam på symtom.

 


Nedan finns information till dig som kan ha utsatts för smitta (är du hushållskontakt se smittskyddsblad ovanför) 

Om du får hosta, feber och värk i kroppen

Blir du sjuk med hosta, feber, värk i kroppen och trötthet så kan det ha orsakats av covid-19. Det är när du är sjuk som du kan smitta andra.

Du som får lindriga symtom

De flesta som blir sjuka i covid-19 får enbart förkylningsliknande eller influensaliknande besvär som går över inom 1 vecka.

Du som är äldre kan bli svårare sjuk

För dig som är äldre, runt 70 år och äldre, är risken större att covid-19 orsakar en svår lungsjukdom som kräver vård på sjukhus. Det gäller särskilt dig som har en kronisk sjukdom eller har problem med hjärta eller lungor.

Skydda andra människor från covid-19 smitta, skyddsplikt

När du har utsatts för smitta av någon du delar bostad med eller när du är sjuk ska du inte ha kontakt med andra människor. Du ska skydda andra från smitta. Du har skyldighet att skydda andra från smitta, s.k. skyddsplikt. Om det finns möjlighet för dig som är sjuk att få ett eget separat boende utan närkontakt med andra bör du utnyttja den möjligheten.

Skydda andra och dig själv från smitta

Var noga med hygienen, hosta och nys i armvecket och tvätta händerna ofta.Om någon du bor med också blir sjuk måste även den personen följa dessa instruktioner.

Var hemma tills du blir frisk

Är du lindrigt sjuk och kan vara uppe, äta, dricka och fungera ungefär som vanligt ska du vara hemma och vänta ut sjukdomen. Du ska vara hemma i minst 7 dagar och alltid två dagar efter att du blivit frisk. Kvarvarande rethosta eller lukt- och smakbortfall kan finnas kvar när du återgår till arbetet.

Kontakta vården om du blir sämre

Skulle du försämras så att du får svårt att vara uppe, svårt att äta och dricka eller får det svårt med andningen ska du ringa 1177 för att få råd om vård.

Vid livshotande tillstånd, ring 112.

Skriv ut informationen
Här finns en pdf-version för utskrift

 

Shah Jalal, Smittskyddsläkare, Smittskydd
Region Gävleborg