Områden med smittspridning av coronavirus

Provtagning av personer med lindriga symtom efter utlandsvistelse utförs inte längre. Prover tas endast på de patienter som är i behov av sjukhusvård och uppvisar symtom av covid-19. De som inte ingår i riskgruppen, men uppvisar luftvägssymtom, ska isolera sig i hemmet.

Varför undersöks jag inte fast jag är sjuk och har varit i riskområden?

Covid-19 är en ny sjukdom i Sverige och sätten att förhindra eller fördröja spridning behöver förändras när allt fler blir sjuka. Tidigare undersöktes alla med symtom som har varit i länder eller områden med många sjuka. Nu undersöks du bara om du behöver vård på sjukhus, eller ibland om du arbetar i vård eller omsorg.

Läs mer om covid-19 på 1177.se