Covid-19

Allmänfarlig, anmälningspliktig, samhällsfarlig och smittspårningspliktig

Allmänt
Smittskyddsläkaren har möjlighet att besluta om karantän. 

Smittskyddsanmälan via SmiNet

Så här gör du din anmälan - mer information

Film - hur du gör en smittskyddsanmälan

Smittskyddsanmälan - elektronisk anmälan med kod 

Smittskyddsläkarens beslut om att klinisk anmälan ska göras 2020-05-11

Smittspårning, smittskyddsanmälan och förhållningsregler 2020-06-04 

Smittskyddsblad

Läkarinformation - reviderad 2020-05-15
Patientinformation - reviderad 2020-05-15

Översättningar 

Handläggning

Åtgärder inför provtagning

Provtagning

Skyddsutrustning

Rutiner andra enheter - länk till annan sida

 

RAV och Folkhälsomyndigheten

 

Övrigt