Covid-19

Allmänfarlig, anmälningspliktig, samhällsfarlig och smittspårningspliktig

Allmänt
Smittskyddsläkaren har möjlighet att besluta om karantän. 

Aktuellt

Rekommendation för vaccination mot covid-19 för barn från 12–15 år

Rekommendation om testning för covid-19 efter utlandsvistelse (nyhet Folkhälsomyndigheten) Gäller till och med 2021-10-31 och kan komma att förlängas.

Åtgärder bärplockare nyhet 2021-08-03

Smittskyddsanmälan via SmiNet

Så här gör du din anmälan - mer information

Film - hur du gör en smittskyddsanmälan

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen - Folkhälsomyndigheten 

Smittskyddsanmälan - elektronisk anmälan med kod 

Instruktion för anmälan vid positivt antigentest - Folkhälsomyndigheten

Smittskyddsblad

Läkarinformation - reviderad 2021-09-28
Patientinformation - reviderad 2021-06-16
Information och förhållningsregler till hushållskontakter - reviderad 2021-09-28

Översättningar - översättningarna kommer att uppdateras

Handläggning

Vårdhygien

Provtagning och screening

Screening av symtomfri medarbetare inom vård och omsorg

Antigentester

Skyddsutrustning

Rutiner

Vaccinationsintyg

RAV och Folkhälsomyndigheten

Informationsmaterial, trycksaker och e-utbildning

Vaccination mot covid-19

Information om vaccination 

Rekommendation för vaccination mot covid-19 för barn från 12–15 år