Covid-19

Allmänfarlig, anmälningspliktig, samhällsfarlig och smittspårningspliktig sjukdom.

Allmänt

Smittskyddsläkaren har möjlighet att besluta om karantän. 

Aktuellt

Smittskyddsanmälan via SmiNet

Smittskyddsblad

Handläggning

Vårdhygien

Provtagning och screening

Screening av symtomfri medarbetare inom vård och omsorg

Antigentester

Skyddsutrustning

Rutiner

RAV och Folkhälsomyndigheten

Informationsmaterial, trycksaker och e-utbildning

Vaccination mot covid-19