Covid-19

Allmänfarlig, anmälningspliktig, samhällsfarlig och smittspårningspliktig

Allmänt
Smittskyddsläkaren har möjlighet att besluta om karantän. 

Aktuellt

Nya skärpta rekommendationer gäller i Gävleborg från och med 23 februari till 10 mars.

 

Smittskyddsanmälan via SmiNet

Så här gör du din anmälan - mer information

Film - hur du gör en smittskyddsanmälan

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen - Folkhälsomyndigheten 

Smittskyddsanmälan - elektronisk anmälan med kod 

 

Smittskyddsblad

Läkarinformation - reviderad 2020-12-03
Patientinformation - reviderad 2020-12-03
Information och förhållningsregler till hushållskontakter - reviderad 2020-12-03

Översättningar 

Handläggning

Vårdhygien

Provtagning och screening

Screening av symtomfri medarbetare inom vård och omsorg

Skyddsutrustning

Rutiner 

RAV och Folkhälsomyndigheten

Informationsmaterial, trycksaker och e-utbildning

Vaccination mot covid-19

Information om vaccination