Covid-19

Allmänfarlig, anmälningspliktig, samhällsfarlig och smittspårningspliktig

Allmänt
Smittskyddsläkaren har möjlighet att besluta om karantän. 

Aktuellt

Anpassade rekommendationer gäller från 1 juni

Rekommendation om provtagning ändrat till 24 timmar efter symtomdebut nyhet 31 mars

Rekommendation om munskydd gäller tills vidare

 

Smittskyddsanmälan via SmiNet

Så här gör du din anmälan - mer information

Film - hur du gör en smittskyddsanmälan

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen - Folkhälsomyndigheten 

Smittskyddsanmälan - elektronisk anmälan med kod 

Instruktion för anmälan vid positivt antigentest - Folkhälsomyndigheten

Smittskyddsblad

Läkarinformation - reviderad 2021-06-16
Patientinformation - reviderad 2021-06-16
Information och förhållningsregler till hushållskontakter - reviderad 2021-06-16

Översättningar - översättningarna kommer att uppdateras

Handläggning

Vårdhygien

Provtagning och screening

Screening av symtomfri medarbetare inom vård och omsorg

Antigentester

Skyddsutrustning

Rutiner 

RAV och Folkhälsomyndigheten

Informationsmaterial, trycksaker och e-utbildning

Vaccination mot covid-19

Information om vaccination