Covid-19

Allmänfarlig, anmälningspliktig, samhällsfarlig och smittspårningspliktig

Allmänt
Smittskyddsläkaren har möjlighet att besluta om karantän. 

Lokala allmänna råd i Gävleborg beslut 2020-11-16

 

Smittskyddsanmälan via SmiNet

Så här gör du din anmälan - mer information

Film - hur du gör en smittskyddsanmälan

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen - Folkhälsomyndigheten 

Smittskyddsanmälan - elektronisk anmälan med kod 

 

Smittskyddsblad

Läkarinformation - reviderad 2020-10-20
Patientinformation - reviderad 2020-10-14
Information och förhållningsregler till hushållskontakter - reviderad 2020-10-14

Översättningar 

Handläggning

Provtagning

Screening av symtomfri medarbetare inom vård och omsorg

Skyddsutrustning

Rutiner andra enheter - länk till annan sida

RAV och Folkhälsomyndigheten

 

Informationsmaterial och trycksaker

 

Statistik