Registrering avslutat Calici utbrott

Formulär för registrering av avslutade Caliciutbrott. Fylls i efter utbrott på särskilt boende i kommunerna (SÄBO) eller utbrott på avdelningar på sjukhusen.

Är virusprov taget på någon? *
Om virusprov är taget, var provsvaret positivt eller negativt?

För kommunerna

I vilken kommun finns boendet/enheten?

För vårdavdelningarna på sjukhus

På vilket sjukhus finns avdelningen?

 

De personuppgifter du lämnar i formuläret används för att administrera aktiviteten, exempelvis skicka anmälningsbekräftelse, kallelse och utvärdering samt att skapa deltagarförteckning. Personuppgifterna tas bort när eventet och utvärderingen är slutförda.

Mer information om hur Region Gävleborg hanterar personuppgifter regiongavleborg.se/dataskydd