Smittskydd

Smittskydd Gävleborg arbetar med att förebygga och minska risken för spridning av smittsamma sjukdomar till och mellan människor. Verksamheten regleras i smittskyddslagen. Verksamhetsplan 2020

Smittskyddsläkare Signar Mäkitalo.  
Vi finns på sjukhusområdet i Gävle, hus 31.

Smittskyddsanmälan
Film - hur du gör en smittskyddsanmälan

 

Landstingens/regionernas gemensamma rekommendationer för utredning, behandling och uppföljning för all sjukvårdspersonal.
Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK) - länk

Vårdhygien

Vårdhygien webbsida - länk


Nyheter från Smittskydd

Tidigare nyheter