Antibiotikainformation via appen Strama Gävleborg

Strama Gävleborg fortsätter att jobba med att minska antibiotikaanvändningen i Region Gävleborg. Nu finns en Strama-app till hjälp för både allmänheten och vården.

- I den nya appen Strama Gävleborg finns information som alla kan ha nytta av, både vårdpersonal och allmänhet, säger Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare och stramaordförande. Här finns information kring antibiotikaanvändning inom vården och folktandvården och om vad man kan göra för att minska denna. Vi har fått mycket positiv respons på appen och fortsätter att utveckla den vidare.

Resistenta (motståndskraftiga) bakterier ökar oroande snabbt, vanliga infektioner blir svårare att bota. Världshälsoorganisationen (WHO) menar att antibiotikaresistenta bakteriestammar är ett av våra största globala folkhälsoproblem.

I Strama-appen finns rekommendationer för antibiotikaanvändning inom primärvård, slutenvård, tandvård och profylax. Även medborgare som inte arbetar inom sjukvården kan hitta intressanta länkar som handlar om förskola, infektioner hos barn och om resevaccinationer.

Strama_app
 
Strama-appen kan laddas ned genom att i telefonen eller surfplattan söka efter Strama Gävleborg där du brukar ladda ned appar eller genom att skanna QR-koden ovan.