Ungdomsmottagningar

Ungdomsmottagningen arbetar för att stödja ungdomar i deras identitets- och personlighetsutveckling genom att främja fysisk, psykisk och sexuell hälsa.

Ungdomsmottagningar finns i länets samtliga kommuner och är öppna för ungdomar mellan 13-23 år. Ungdomsmottagningen är första linjens vård för psykisk ohälsa för ungdomar upp till och med 17 år. Äldre ungdomar/unga vuxna hänvisas i vissa fall till Hälsocentral.

Samtliga ungdomsmottagningar i länet är HBTQ-certifierade. 

På ungdomsmottagningen arbetar barnmorska och kurator. Ungdomsmottagningen har också tillgång till läkare och psykolog. På vissa mottagningar finns även undersköterska och dietist.

Du kan kontakta oss för frågor kring:

 • Kärlek och relationer
 • Levnadsvanor
 • Preventivmedelsrådgivning
 • Akut P-piller
 • Graviditet och abortfrågor
 • Sexuellt överförda infektioner
 • Familjeproblem
 • Nedstämdhet
 • Oro/ångest/stress
 • Kris/sorg
 • Sexuella övergrepp/våld

Vi arbetar under tystnadsplikt och besöken hos oss är avgiftsfria.

Du kan lätt komma i kontakt med oss genom att ringa eller besöka ungdomsmottagningen eller genom 1177 Vårdguidens e-tjänst.