Sjukhuset i Sandviken

Hälsocentraler i Sandvikens sjukhus

Inför ditt besök

Kom ihåg att ta med eventuell medicinlista. Undvik starka parfymer/rakvatten vid ditt besök hos oss då vi har patienter och personal med allergiska besvär.
Bra att veta inför ditt besök

När du kommer till oss

Gå direkt till den mottagning du ska besöka.

ID-handling samt eventuellt frikort ska uppvisas. Avgifter faktureras.

Öppettider

Huvudéntren är öppen vardagar 7.00-16.30

Besöka patienter på sjukhuset

Information

Parkering

På sjukhusområdet finns avgiftsfria parkeringsplatser för besökare och personal,
se karta.

Att resa till och från sjukhuset

Vid sjukresa gäller billigaste färdsätt, i första hand linjelagd sjukresebuss eller kollektivtrafik (buss eller tåg). Linje 14 och 17 passerar sjukhuset. För upplysningar om sjukresor, ring 0771-65 01 01, vardagar 9.30-11.30 och 13.00-14.30.
Information om sjukresor

För beställning av sjukresebuss och taxi

Ring 0771-38 39 40

Rökfritt sjukhusområde

Sjukhusområdet är rökfritt, rökning tillåten endast vid anvisade platser (rökkurar som finns utanför sjukhuset).

Bra att veta

Cafeteria/restaurang och kiosk finns i entréplanet direkt innanför huvudingången. Öppettider, helgfri måndag- fredag 8.00-15.00.

Karta över sjukhusområdet

Karta över sjukhusområdet hjälper dig att hitta rätt.

Synpunkter på vården

Sjukhuset i Sandviken välkomnar dina eventuella synpunkter på vården eftersom det bidrar till kvalitetsförbättringar. Tala i första hand med din läkare eller någon annan person som medverkat vid besöket eller behandlingen. Du kan också kontakta verksamhetschef eller Patientnämnen, som nås via Region Gävleborgs telefonväxel 026-15 40 00. 

1177 Vårdguidens e-tjänst

Patientnämnden och de flesta mottagningar och hälsocentraler kan du även nå via 1177 Vårdguidens e-tjänst 

Tystnadsplikt

All personal har tystnadsplikt när det gäller patienters sjukdomar och personliga förhållanden.