Kontakt

Jofen Kihlström
Avdelningschef FoU Välfärd
jofen.kihlstrom@regiongavleborg.se
026-53 13 24

Tord Fredriksen
Utredare med ansvar för Öppna Jämförelser samt systematisk uppföljning
tord.fredriksen@regiongavleborg.se
026-65 02 66

Kaj Gustafsson
Utredare
kaj.gustafsson@regiongavleborg.se
026-65 02 63

Ann Lyrberg
Utredare och utvecklingsledare missbruk och beroende
ann.lyrberg@regiongavleborg.se
026- 53 15 20

Karin Tillberg Mattsson
Forskningsledare
karin.tillberg.mattsson@regiongavleborg.se
026-65 02 64

Per Åsbrink
Projektmedarbetare, Barn- och Ungdomsprojektet, deltid, arbetar annars inom Socialtjänsten i Gävle kommun.
per.asbrink@gavle.se
070-232 81 80