Barnstödsgrupperna

I Gävleborgs län finns ett antal stödgrupper för barn- och unga vars föräldrar har problem med alkohol/narkotika, psykiska problem, använder våld eller befinner sig i separationskonflikt.

Från och med 2012 sammanställer FoU Välfärd årligen statistik från barnstödsgrupperna samt dokumenterar vad verksamheten betyder för de barn och unga som deltar.

Under 2012-2013  drev FoU Välfärd en forskarcirkel med representanter för stödgrupperna för barn- och unga i länet vars föräldrar har problem med alkohol/narkotika, psykiska problem, använder våld eller befinner sig i separationskonflikt.  Stödgruppsverksamheterna beskrivs i en rapport från forskarcirkeln 2013.

Stödgruppsverksamheten har vuxit fram successivt under1990- och 2000-talet, mycket med hjälp av eldsjälar inom socialtjänsten, landstinget, polisen, kyrkan, bildningsförbund och bland politiker. Länsstyrelsen har haft en viktig roll som finansiär vid starten av verksamheterna. Idag bedrivs de i de flesta fall inom ramen för socialtjänsten.

En gemensam blankett har tagits fram för att fr.o.m. 2012 kunna samla in och sammanställa statistik från stödgrupperna samt dokumentera vad verksamheten har betytt för dem som deltagit.