Äldre

Inom äldreomsorgen genomför FoU Välfärd både utvärderingar på uppdrag av enskilda kommuner, och studier som berör samtliga kommuner och Region Gävleborg.