Utbildning

SAVE THE DATE! Föreläsningsdag – Suicidpreventiva metoder
17 september 2019 planerar Region Gävleborg en heldagsföreläsning på temat ”suicidpreventiva metoder”. Föreläsningen hålls i Brömssalen, Gävle sjukhus, och sänds ut till övriga konferensrum i länet via videokonferens.

Du kommer att ha möjlighet att följa utbildningen interaktivt från Bollnäs, Ljusdal och Hudiksvall. Mer information kommer.

Övriga utbildningar och kampanjer

Suicidprevention konferens 2019 – Norrköping

Suicide Zero - Utbildningar och föreläsningar

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP), Karolinska Institutet ”Aktion livräddning” – En föreläsningsserie i suicidprevention

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP), Karolinska Institutet - Instruktörsutbildningar i bland annat; AOSP, YAM och MHFA

SPISS – Suicidprevention i svensk sjukvård - Webbutbildning – Region Skåne

”Stör döden – det räddar liv” – Ett kampanjsamarbete mellan Suicide Zero, Mind och SPES