Regional mötesplats för social hållbarhet

Agenda 2030 och hållbarhetsarbete i Gävleborg 20 april, kl. 9.30-15.00, Clarion Hotel Winn, Gävle.


Välkommen till en dag om Agenda 2030! Syftet med dagen är att vi tillsammans genom föredrag, erfarenhetsutbyte och diskussioner ökar kunskapen om de utmaningar och möjligheter som Gävleborg möter gällande hållbarhetsfrågor i en föränderlig framtid utifrån Agenda 2030.

Dagen vänder sig främst till dig som är beslutsfattare eller tjänsteperson med strategisk funktion i kommun, region eller myndighet i Gävleborgs län.

Anmäl dig här

Program

9.30 Välkommen till regional mötesplats för social hållbarhet!
Presentation av mötesplatsen och dagens tema
9.40 Vad är Agenda 2030 och vad innebär den för Sverige?
Katarina Sundberg, Agenda 2030-delegationen
10.20

Vilken roll har den lokala och regionala nivån i genomförandet av Agenda 2030?
Kerstin Blom Bokliden, Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL

10.50 Paus med fika
11.10 Lärande exempel från länet
Söderhamns kommun om Agenda 2030 i översiktsplan,
Hudiksvalls kommun om hållbarhetsanalyser inför beslut,
Region Gävleborg om hållbarhetskrav vid upphandling.
12.00 Lunch på egen hand
13.00 Vilken roll kan högskolan spela i socialt hållbarhetsarbete?
Representanter från forskning och utbildning vid Högskolan i Gävle
13.30 Dialogbord utifrån dagens tema
Gemensamma dialoger och diskussioner utifrån dagens tema.
Möjlighet att delta vid två olika dialogbord.
Paus med fika under programpunkten.
14.45 Summering och avslut: vad tar vi med oss från dagen?

 

Dagen är kostnadsfri.

För att ge utrymme för diskussion och gemensamt lärande har vi ett begränsat antal platser

Vill ni vara med och bidra till konferensens innehåll? Har ni lärande exempel ni vill dela med er av? Har ni frågeställningar ni vill diskutera? 

Hör av er till: emma.martensson@regiongavleborg.se; 026-53 11 81