Organisation - NSFG

Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg, NSFG, är ett rådgivande organ som består av valda politiker från Region Gävleborg och länets tio kommuner.

Nätverket arbetar med länsgemensamma frågor som rör befolkningens hälsa. Nätverkets sekretariat består av tjänstemän från Region Gävleborg, Länsstyrelsen och representant för kommunernas folkhälsostrateger.

Regionens representanter

Jan Lahenkorva, ordinarie
Petra Modée, ersättare
Karin Jansson, ordinarie
Carl-Ewert Olsson, ersättare
Ingmar Kalén, ordinarie
Ann-Marie Bergström, ersättare

Kommunernas representanter

Bollnäs

Erika Engberg, ordinarie

Gävle

Jan Myléus, ordinarie 
Therése Metz, ersättare

Hofors

Kenneth Axling, ordinarie
Ann-Sofie Stenbacka, ersättare

Hudiksvall

Charliene Kiffer, ordinarie
Caroline Schmidt, ersättare

Ljusdal

Sören Görgård, ordinarie 
Markus Evensson, ersättare

Nordanstig

Monica Olsson, ordinarie
Josefine Schmidt Sjöblom, ersättare

Ockelbo

Sune Lang, ordinarie

Ovanåker

Jan-Åke Lindgren, ordinarie
Gun-Marie Swessar, ersättare

Sandviken

Kerstin Almén, ordinarie
Rejn Karlgren, ersättare

Söderhamn

Isabel Hildén, ordinarie
Magnus Ludvigsson, ersättare

Presidium

Jan Lahenkorva ordförande
Kerstin Almen 1:e vice ordförande
Karin Jansson 2:a vice ordförande

Sekretariat

Emma Mårtensson, Region Gävleborg
Maria Donnerstål och Frida Nilsson, Länsstyrelsen Gävleborg
Camilla Gilljam, kommunernas representant 
Josefine Wennelin, kommunernas representant