Satsning på cirkulär ekonomi i Gävleborg

Region Gävleborg har med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Gävleborgs regionala utvecklingsmedel startat projektet Hållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Region Gävleborg, Högskolan i Gävle, RISE/Fiber Optic Valley och Triple Steelix 2.0.

Projektet ger små och medelstora företag samt offentlig sektor tillgång till verktyg som kan bidra till ett ökat värdeskapande och minskade koldioxidutsläpp.

Projektet består av tre delmoment:
• Utveckling och implementering av cirkulära affärsmodeller i och tillsammans med länets företag.
• Kartläggning av materialflöden för att skapa en marknad för begagnat material.
• Identifiering av tänkbara innovationsupphandlingar av cirkulära lösningar och spridning av projektets kunskaper.

Vill du ha mer information om hur ditt företag/organisation kan utveckla er affärsmodell till att bli cirkulär? Då är du välkommen att kontakta oss.