Sök bidrag

Region Gävleborg hanterar medel för projekt och företagsstöd.

Du kanske har en projektidé kring miljö, energi eller klimat och som stämmer överens med den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och det som Ekocenter arbetar med.

Kontakta Mikael Lif, mikael.lif@regiongavleborg.se

Företagsstöd, kontakta Marita Andersson Forsell, marita.andersson.forsell@regiongavleborg.se

Mer information

www.regiongavleborg.se/projektmedel

www.regiongavleborg.se/foretagsstod