Om Ekocenter

Ekocenter arbetar under Region Gävleborgs hållbarhetsnämnd med miljöstrategiskt arbete utifrån den regionala utvecklingsstrategin (RUS).

Vi har tre huvudsakliga verksamhetsområden. Cirkulär ekonomi, energi och klimatarbete och grön omställning. Vi är även regional utvecklingsledare (RUL) genom att vi samordnar och stärker de kommunala energi- och klimatrådgivarna i deras arbete.

Vi arbetar också med och samordnar Region Gävleborgs överenskommelse med Länsstyrelsen Gävleborg - ”Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning”.