Internt miljöarbete

Inom Region Gävleborg bedrivs ett arbete för att minska vår egen organisations miljöpåverkan. Vi är bland annat certifierade enligt ISO 14001, medlem i Sveriges ekokommuner och medlem i Fossilfritt Sverige.

Ekocenter arbetar inte med det interna miljöarbetet men samarbetar och samverkar i frågor som berör oss.

Läs mer på www.regiongavleborg.se/miljo