Grön omställning

Under 2016 genomförs en förstudie kring Bioekonomi och vilka möjligheter regionens företag har när det gäller skogens produkter, varor och tjänster.

Aktiviteter och åtgärder inom Grön omställning är bland annat en regional livsmedelsstrategi, stöd till företag och organisationer som arbetar för en ökad resiliens och delaktighet, möjliggöra och stärka ekosystemtjänster.

Förstudie Bioekonomi pågår under tiden maj-oktober 2016 – förstudien ska ta reda på de möjligheter och förutsättningar som regionens företag har vad skogens varor, produkter och tjänster. Förstudien kan komma att ge stöd för en större ansökan till strukturfonden för att utveckla bioekonomi i Gävleborg.

Vill du veta mera? Kontakta Mikael Lif, mikael.lif@regiongavleborg.se