Energi- och klimat

Vi arbetar med projekt kring energieffektivisering och energisamarbeten med regionens kommuner.

Green Drive Region

Interregprojekt som satsar på en ökad andel fossilfria fordon och bränslen, främst el, biogas, vätgas. Läs mer på www.greendriveregion.se

Nätverk och Noder

Noder för energikartläggningsstöd

Vill du arbeta mer effektivt med att minska energianvändningen i ditt företag? Och därmed minska kostnaderna för energi? De regionala noderna tillsammans med Energimyndigheten hjälper och vägleder dig i ditt energiarbete.

Få halva kostnaden betald för en energikartläggning.

Energimyndigheten.se - Noder för energikartläggningsstöd

Nätverk för energieffektivisering

Att arbeta med energifrågor ökar företagens konkurrenskraft. Ditt företag är inte ensamt om att vilja bli mer kostnadseffektivt och miljövänligt. Därför erbjuder Region Gävleborg små och medelstora företag att delta i nätverk med andra företag. I nätverken kan du som företag få tillgång till energiexpertis, möjlighet att utbyta erfarenheter liknande företag och öka ditt företagets energikompetens.

Energimyndigheten.se - Nätverk för energieffektivisering

Miljöstudier – inför en energieffektiv investering

Visade energikartläggningen på åtgärder som kräver investeringar? Vill ni jobba mer systematiskt med energifrågan? Vill ni utveckla befintliga tekniker och processer i verksamheten och behöver förbereda investeringar? Nu kan små och medelstora företag söka ett bidrag för att göra olika typer av studier inför en framtida investering för en lägre energianvändning i företaget.

Energimyndigheten.se - inför en energieffektiv investering

Regional utvecklingsledare

- På uppdrag av och stöd från Energimyndigheten samordnar och coachar Regionala Utvecklingsledare (RUL) länets kommunala Energi- och klimatrådgivare genom till exempel nätverksträffar, utbildningar/föreläsningar/studieresor och andra kompetenshöjande insatser, främst inom de prioriterade målgrupperna, villaägare, bostadsrättsföreningar samt små och medelstora företag.