Kommunerna

Gävleborgs tio kommuner är samtliga samverkanspartners i Integration Gävleborg.

Sammanfattande text om kommunernas del i Integration Gävleborg.