Nyheter

Här samlar vi ett axplock nyheter, i form av nyhetsbrev som skickas ut till aktörer i innovationsstödsystemet samt berörda politiker och tjänstepersoner i Gävleborg. I nyhetsbrevet delar vi med oss av det som händer inom projektet, i angränsande aktiviteter och verksamheter och lyfter det arbete som vi gör tillsammans med kollegor i innovationsstödsystemet i Gävleborg. Förhoppningen är att det ger en inblick i och en större delaktighet i arbetet.