Innovationsstödsystemet

Innovationsklivet är ett samverkansprojekt mellan offentligt finansierade aktörer som har ansvar för innovationsutveckling i Gävleborg. Region Gävleborg äger och driver projektet och tillsammans med nedanstående aktörer bildar de ett innovationsstödsystem.

Innovationsstödsystemets aktörer finns även samlade på Verksamt Gävleborg, den digitala plattformen för idébärare, entreprenörer och företagare i Gävleborg. Här finns information till personer som har en idé, vill starta, driva eller utveckla sitt företag.