Bollnäskonferensen - presentationer

Bollnäskonferensen hölls den 26 maj 2016. Den anordnades av FoU Välfärd och utbildningsavdelningen vid Region Gävleborg tillsammans med Högskolan i Gävle. Bollnäskonferensen är en årliga konferensen om kunskapsutvecklingen inom socialt arbete, vård och omsorg.
 
Huvudtemat för årets Bollnäskonferens var integration. Hur påverkas vi i vårt arbete när vi möter personer från andra kulturer, som kollegor och medarbetare, eller som personer som behöver stöd och hjälp? Vad kan bidra till att mötet blir så bra som möjligt?

Presentationer

SeminariepassTitelPresentatör
A4 Musik som brobyggare Siv Nyberg
B1 Integration genom kompetensförsörjning – Ett snabbspår Carina Löfgren, Ann Pedersen, Afaf Radhison och Eva Englund
C1 Hur svenskarnas attityder till mångfald har förändrats, både inom arbetslivet och i samhället i stort.

Presentation 2 - mångfaldsbarometern
Fereshteh Ahmadi
C2 Integrationsarbete utifrån en systemsyn. Karin Olsson, Robert Blank och Ann-Berit Botngård
D2 Integration från första dagen Per-Åke Svensson och Marie Svensson
D6 Utvärdering av Öppenvårdsmottagningen. Våld i nära relationer i Gävle – Vad säger brukarna? Ann Lyrberg