Till startsidan

Kontakt

Tord Fredriksen 
Funktionsnedsättning

Öppna jämförelser

Öppna jämförelser är ett verktyg för att följa, analysera och utveckla socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamheter på lokal, regional och nationell nivå.

FoU Välfärd arbetar sedan några år tillbaka med att ge kommunerna stöd i arbetet med Öppna jämförelser.

Representanter från berörda verksamheter deltar i att göra en länsgemensam tolkning av insamlingsenkäternas frågor. På samma sätt deltar kommunerna i en genomgång av de publicerade resultaten. FoU Välfärd bidrar med att sammanställa en arbetsrapport som redovisar länets resultat på respektive område inom öppna jämförelser.

Publicerat

Barn- och ungdomsvård

Sociala barn- och ungdomsvården - öppna jämförelser 2016

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd - öppna jämförelser 2016

Funktionshinder

Stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS - öppna jämförelser 2016

Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning, socialpsykiatri - öppna jämförelser 2016

Hemlöshet

Hemlöshet - öppna jämförelser 2016

Missbruk

Missbruk - öppna jämförelser 2016

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer - öppna jämförelser 2016

Dela denna sida

Kontakt

Tord Fredriksen 
Funktionsnedsättning


Publicerad 2015-10-26
Uppdaterad 2017-08-18
Publicerat av webbredaktionen