Om oss

FoU Välfärds uppdrag är att

  • Stimulera, handleda, genomföra vetenskapliga studier, utvärdera och driva FoU-projekt inom länets kommuner;
  • Samla och förmedla forskningskunskap som kan bidra till kvalitetsutveckling inom vård, omsorg och social service;
  • Rapportera och informera om aktuella utvecklingsarbeten i omvärlden;
  • Arbeta utifrån ett tydligt brukarperspektiv;
  • Bedriva verksamhet utifrån vetenskaplig saklighet och opartiskhet;
  • Ha utbyte med såväl hälso- och sjukvården som närliggande universitet och högskolor, berörda myndigheter samt andra FoU-enheter i landet.

Kontakta oss om du

  • Behöver hjälp med att utforma ett utvecklingsprojekt eller uppföljning/utvärdering;
  • Vill ha kontakt med forskare och/eller praktiskt verksamma inom ditt intresseområde;
  • Har idéer om hur verksamheten kan förbättras och vill diskutera hur det kan gå till;
  • Önskar metodhandledning.