Kontakt

Jofen Kihlström
Tf förvaltningschef FoU Välfärd
026-53 13 24

Gunilla Blom Lundqvist
Forskningsassistent
026-65 02 68 

Tord Fredriksen
Utredare med ansvar för Öppna Jämförelser samt systematisk uppföljning
026-65 02 66

Kaj Gustafsson
Utredare
026-65 02 63

Roger Larsson
Tjänstledig
026-65 02 43

Monika Quadt
Utvecklingsledare barn och unga.

Ann Lyrberg
Utredare och utvecklingsledare missbruk och beroende
026- 53 15 20

Karin Tillberg Mattsson
Forskningsledare
026-65 02 64

Per Åsbrink
Projektmedarbetare, Barn- och Ungdomsprojektet, deltid, arbetar annars inom Socialtjänsten i Gävle kommun.
070-232 81 80