Länsfolkhälsopris

Länsfolkhälsopriset delas årligen ut till en aktör som genom sin verksamhet bidragit till goda och värdefulla insatser på folkhälsoområdet i länet. Det är nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborgs län (NSFG) som utser det vinnande bidraget. Nätverket består av politiker från alla länets kommuner och Region Gävleborg.

Såväl enskilda individer som föreningar, företag och offentliga aktörer i Gävleborgs län kan nomineras till länsfolkhälsopriset. Alla som bor eller verkar i Gävleborg är välkomna att nominera.

Bedömningskriterier

  • De insatser som nomineras bör finnas inom de tre prioriterade målområdena i länsfolkhälsoprogrammet Jämställd och jämlik hälsa i Gävleborg: delaktighet och inflytande i samhället, barn och ungas uppväxtvillkor och ekonomiska och sociala förutsättningar
  • Särskild vikt läggs vid insatser som väntas ge spridning och långsiktiga effekter
  • Insatser som bidrar till utjämning av ojämlikheten i hälsa är särskilt prioriterade. 

Länsfolkhälsopriset Gävleborg instiftades år 2005.

Vinnare länsfolkhälsopriset 2017

2017 gick länsfolkhälsopriset till skolutvecklaren och samordnaren Madelene Järpenstråle. Hon fick det för sitt arbete med jämställdhet och likabehandling på Bessemerskolan i Sandviken.

I motiveringen stod bland annat: ”Madelene har arbetat fram en process för likabehandling för att öka elevernas medvetenhet. Bland annat får alla nya elever och all nyanställd personal delta i en likabehandlingsutbildning som Madelene håller i. Det har bidragit till att alla som arbetar på Bessemerskolan har samma grundfilosofi. Det skapar i sin tur en bättre arbetsmiljö och stärker den enskilde individen. Utbildningen baseras på skolans värdegrund och tar upp ämnen som genus, jämställdhet och jämlikhet, normer och normkritik, näthat, diskrimineringsgrunderna samt hedersrelaterat våld och förtryck. Tillsammans med lärare och elevskyddsombud vid varje program gör Madelene årligen en kartläggning om diskriminering och trakasserier. Utifrån resultatet av kartläggningen skrivs därefter en likabehandlingsplan för varje enskilt program”.