Johner Bildbyra AB
+46 8 644 83 30
info@johner.se
sales@johner.se

Folkhälsoprogram och handlingsplan

Gävleborg har ett folkhälsoprogram: Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 Folkhälsoprogrammets mål är en god hälsa för alla, oberoende av social position, kön, funktionsförmåga, etnicitet, sexuell läggning, könsidentitet och ålder.

Utifrån folkhälsoprogrammet har en handlingsplan med åtta uppmaningar tagits fram.

Åtta uppmaningar för jämställd och jämlik hälsa i Gävleborg

Handlingsplanens åtta uppmaningar ska bidra till konkret arbete för att nå folkhälsoprogrammets mål.

Region Gävleborgs avdelning Folkhälsa och hållbarhet har tillsammans med Länsstyrelsen Gävleborgs avdelning Folkhälsa och kulturmiljö konkretiserat ett antal behov och åtgärder under de åtta uppmaningarna på regional nivå. Arbetet med vad uppmaningarna kan betyda för kommunerna på lokal nivå har precis börjat. Uppmaningarna äger alla och olika organisationer har olika möjligheter och behov. Tanken med uppmaningarna är att tydliggöra vad som bör göras för att uppnå en jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg.

Utifrån Folkhälsoprogrammet Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 fick NSFG:s sekretariat ett uppdrag att konkretisera programmet i en handlingsplan.

En processledare från Region Gävleborg utsågs för att driva arbetet tillsammans flera tjänstepersoner. Efter ett antal workshops och dialoger med politiker och tjänstepersoner från regionens kommuner, Länsstyrelsen Gävleborg samt Region Gävleborg kring prioriteringar utifrån de beslutade målområdena satte processgruppen ihop dessa till åtta uppmaningar. Uppmaningarna är tänkta att användas för att på ett enkelt sätt se och förstå vad som bör göras för att uppnå en jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg. De kan även användas som inspiration för nämnder, förvaltningar, organisationer och företag för att själva se sitt pågående arbete ur ett folkhälsoperspektiv.

Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg har sammanställt ett sextiotal åtgärder som pågår samt listat behov av åtgärder under utmaningarna på regional nivå. Region Gävleborgs hållbarhetsnämnd har tagit fram och beslutat kring ett antal åtgärder utifrån deras ansvarsområden till exempel kring att driva arbetet med jämställd och jämlik hälsa och att konsekvensbeskriva alla beslut utifrån social hållbarhet. Ett liknade arbete har precis påbörjats med en kommun för att titta på hur uppmaningarna kan vara ett stöd i det lokala folkhälsopolitiska arbetet. Förhoppningen är att alla kommuner på något sätt kommer att konkretisera sitt folkhälsoarbete med koppling till uppmaningarna för att ytterligare förstärka hela regionens arbete med jämställd och jämlik hälsa.