Om du saknar bredband

Saknar du bredband om minst 10Mbit/s till din bostad eller företag? Då kan det vara bra att känna till att Post- och telestyrelsen (PTS) har fått i uppdrag att upphandla anslutningar för telefoni och bredband till hushåll och företag som saknar tillgång till telefoni och grundläggande internet.

Uppdraget är viktigt eftersom det bidrar till att alla ska få tillgång till internet och de samhällsviktiga tjänster som finns där, oavsett var man bor och verkar. Du bör dock känna till att du som enskild person har ett eget ansvar för att tillgodose ditt behov av internet och telefoni.

Du behöver själva agera

Det är i första hand marknaden som ska erbjuda telefoni och bredband till hushåll och företag. Som enskild har du ett eget ansvar för att tillgodose ditt behov av internet och telefoni. Du kan behöva lägga ned tid och engagemang genom att kontakta flera leverantörer, och också utvärdera olika lösningar för att hitta det som passar bäst. Det kan handla om att du behöver någon utrustning som förstärker mobilnätens signaler, till exempel riktantenn. De allra flesta hushåll och arbetsställen bedöms också ha fri sikt mot söder och kan därför få bredband via satellit.

Det kan också vara bra att känna till att om ditt hushåll eller företag omfattas av en lösning som upphandlas direkt av PTS, behöver du själv betala upp till 5000 kronor för installationen.

Mer information hos PTS

På Post- och telestyrelsen (PTS) webbplats kan du läsa mer om alternativa sätt att få bredband till din bostad eller ditt verksamhetsställe.

Alternativa sätt att få bredband till din bostad eller ditt verksamhetsställe.

Information om förutsättningar, ansökan, frågor och svar om lösningar som upphandlas av PTS.