Bredband

Bredband kan liknas vid en digital motorväg som ger oss möjlighet till snabb kommunikation och tillgång till information och tjänster som finns på internet.

Europeiska unionen - regionala utvecklingsfonden logotypBredband med hög kvalitet och hastighet är en förutsättning för till exempel innovativt företagande, effektiv förvaltning i offentlig sektor och för att förenkla vardagen för invånare och företag.

– Liksom vi behöver vägnät och elnät behöver vi idag också bredband. Vi som bor i Gävleborg ska ha möjlighet att ta del av och dra nytta av det digitala samhälle som växer fram, säger Karin Jansson (MP), ordförande i hållbarhetsnämnden.

Aktuellt