Kontakt - RACT/CM

Funktionsbrevlåda

ract@regiongavleborg.se

Projektledare

Anna Öhman
anna.ohman@regiongavleborg.se
026-66 47 14
072-540 29 12
Postadress: Psykiatriska kliniken, Gävle sjukhus, 801 87 Gävle
Besöksadress: Gävle sjukhus, ingång 28, plan 7

Projektledarens uppdrag

Projektet har en projektledare 100% anställd av länets vuxenpsykiatri samt länets 10 kommuner i samverkan. Projektledaren får uppdrag från samt sammankallar styrgrupp Gästrikland och styrgrupp Hälsingland.

Projektledaren är en övergripande resursperson för samtliga deltagare och verksamheter i styrgruppen, sakkunnig i ämnet, omvärldsbevakare, utbildningsansvarig samt utbildad metodhandledare. Projektledaren har även på uppdrag från ledningsgrupp överenskommelse psykisk hälsa att arbeta för att samtliga kommuner deltar i implementeringsprocessen och utbildar CM:are för att tillgodose behovet hos samtliga Gävleborgs brukare inom målgruppen.

Styrgrupper

Se styrgruppens uppdrag och medlemmar.