Rutiner, styrdokument och övrig information

Informationsmaterial om barn- och ungdomstandvård.

Tolk

Information om avtal samt kontaktuppgifter för tolktjänster.

Mer information gällande avtal tolktjänster.

Övriga dokument

Barn som riskerar fara illa handlingsplan för tandvården i Gävleborg (pdf)
Kostnader basortodonti (pdf)
Profylax och vårdprogram (pdf)
Styrdokument för tandregleringsvård på barn (pdf)
Överkäkens hörntänder kontroll och dokumentation (pdf)