Tandvård

Information om tandvård för dig som arbetar inom tandvård, sjukvård, kommun och omsorg.

Du hittar information om:

  • Tandvård till personer upp till 22 år.
  • Tandvård för personer 23 -24 år.
  • Regionens tandvårdsstöd, där patienterna betalar sjukvårdsavgift.
  • Tandvårdsstödet Nödvändig tandvård.
  • Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
  • Tandvård som led i en sjukdomsbehandling.
  • Oralkirurgiska åtgärder.
  • Statliga tandvårdsstödet, som Försäkringskassan administrerar.