Strama

Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens.

Resistenta (motståndskraftiga) bakterier ökar oroande snabbt, vanliga infektioner blir svårare att bota. Världshälsoorganisationen (WHO) menar att antibiotikaresistenta bakteriestammar är ett av våra största globala folkhälsoproblem.

Kontakt - Lokal Stramagrupp Gävleborg 
Kontakt - Styrgrupp

Nationella Strama 

Aktuellt

Kvalitetsindikatorer vid digitala vårdmöten
Rekommendationer för kvalitesindikatorer är framtagna av Programråd Strama, fastställda oktober 2017.

 

Datorversion

Mobil/surfplatta  QR-kod

Antibiotikabehandling

Gävleborgs och Läkemedelsverkets rekommendationer.

Antibiotikaförbrukning

Antibiotikaförbrukning i Gävleborg och Sverige.

Antibiotikaprofylax

Antibiotikaprofylax

Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens i Gävleborg, Sverige och Europa.

Broschyrer och trycksaker

Broschyrer, affischer och kort - För vårdpersonal och patienter

BVC - Strama

Svenska

Engelska

Infektionsverktyget

Antibiotika i slutenvården

Strama mål och Strama  nätverk

Strama mål och Strama nätverk

Strama nyhetsbrev

Från och med hösten 2015 kommer lokala Strama Gävleborg att regelbundet via e-mail informera om nytt och aktuellt, smått och stort. Du kan även läsa numren här

Utbildningar

Utbildningar och presentationsmaterial

Veterinärer

Information till veterinärer

Användbara länkar

Länkar