Mix.info.blad 2016

Mix 4/2016 (pdf)

Årets sista MiX har fokus på behandling av hjärtsvikt och förmaksflimmer. Två områden där vi har mycket att vinna genom förbättrade rutiner, arbetssätt och ökad kunskap. Vi ger goda exempel på nya arbetssätt som vi hoppas kunna inspirera andra, likväl sammanfattas nya riktlinjer för behandling av hjärtsvikt. Vi i Läkemedelskommittén önskar alla en riktigt God Jul!

Mix 3/2016 (pdf)  

MiX höstnummer presenterar fyra nyproducerade behandlingsalgoritmer av akuta tillstånd i Primärvården, vi tar också upp frågan om läkemedelsföretagens påverkan på oss som förskrivare. En användbar lista över receptfria läkemedel hittar du som extra bonus bland en hel del annat aktuellt från läkemededelsområdet. Glöm heller inte att kikhosta finns och ökar i samhället. 

MiX 2/2016 (pdf)

MiX sommarnummer tar upp ett angeläget ämne och växande problem, nämligen beroendeframkallande läkemedel. Vi vårdgivare har ett ansvar att hitta arbetssätt och rutiner för att säkra att vår förskrivning inte gör mer skada än nytta. Tänkvärda och läsvärda artiklar med även tips och råd från Läkemedelskommittén!

MiX 1/2016 (pdf)