Utskrivningsklara, kvar på sjukhus

Utskrivningsklara, antalet inneliggande på vårdavdelningarna i Region Gävleborg som är utskrivningsklara men blir kvar i väntan på utskrivning på grund av att mottagandet inte är ordnat.

Andelen utifrån befolkning över 65 år per kommun.

Källa: LifeCare