Inskrivningsmeddelande

Inskrivningsmeddelande skickat inom 24 timmar med beräknad tidpunkt för utskrivning.

Om tidpunkt för utskrivning ändras ska den slutna vården så snart det är möjligt underrätta de berörda enheterna om den nya beräknade tidpunkten för utskrivning.

Källa: Lifecare