Inskrivna i slutenvård

Presentation av antalet vårdkontakter (belagda platser) på vårdavdelningarna i Region Gävleborg (om en patient till exempel har varit inlagd två gånger, räknas det som två vårdkontakter).

Andelen utifrån befolkning över 65 år per kommun.

Källa: Cyklop - produktion specialistvård