Hemsjukvård, antal per kommun

Andelen utifrån befolkning över 65 år per kommun.

Källa: Respektive kommun rapporterar antalet månadsvis (senast 7:e i efterföljande månad) och sammanställningen görs av produktionsstödsenheten, Region Gävleborg.