Erlagda kostnader

2016 och 2017 betalade respektive kommun en fast avgift per dag för utskrivningsklar patient. Antal fristdagar var inom somatisk vård 5 vardagar och inom psykiatrisk vård 30 vardagar. Redovisningen för 2018 kommer så snart man har kvalitetssäkrat och godkänt de rapporter som ligger till grund för debitering.

Källa: Cyklop - Ekonomisystemet