Utredningsuppdraget

Utredningsuppdraget om nära vård.

Beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso-och sjukvårdsnämnden beslutade 5 april 2018 att:

Hälso- och sjukvårdsdirektören ges i uppdrag att utifrån budget 2018 och de statliga utredningarna genomföra en fördjupad analys i syfte att föreslå åtgärder som stöder utvecklingen av en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på den nära vården. Hälso- och sjukvårdsdirektören ska fortlöpande informera hälso- och sjukvårdsnämnden om arbetet. Analysen ska vara genomförd senast 31 december 2018.

Se § 67 i protokollet från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 2018-04-05 (pdf) (Diarienummer HSN 2018/141)