Frågor och svar Lifecare och samverkanslagen

Vid utbildningen i Lifecare inkom medarbetarfrågor som nu har fått svar. Kanske har du liknande funderingar?

Leta gärna bland frågorna och svaren

Tack alla som bidrog med kloka frågor!

Svaren kommer från:
Anna Eriksson och Britt-Marie Blom-Lindström - processråd Lifecare
Helena B Jansson, Ingrid Åsberg, Kajsa Nilsson och Kerstin Hallonqvist - projektgrupp överenskommelsen samverkan vid utskrivning från slutenvård