Bemötande

Bemötande - Värdegrund gällande alla medarbetare för ett gott bemötande inom all hälso-och sjukvård.