Ambulans

Ambulansbeställning ska ske vid de transporter där patienten är i behov av någon form av sjukvårdinsats (övervakning, medicinsk behandling eller medicinsk omvårdnad)

Beställarkriterier Ambulanssjukvården Gävleborg

Checklista ambulansbeställning

Syftet med rutinen är att ge underlag till sjukvårdspersonalen vid beställning av ambulanstransport. Rutinen gäller för ambulanstransporter från vårdinrättning eller mellan vårdinrättningar inom Region Gävleborg där patienten bedöms ha ett vård- eller övervakningsbehov.

Beställarblankett Ambulanssjukvården Gävleborg
Utgör underlag och ska vara ifyllt vid beställning. Lämnas till ambulansbesättningen.

Ordinationslista vid ambulanstransport
Ordinationsbladet skall överlämnas till ambulanssjuksköterskan, medfölja patienten och utgöra journalhandling

Hembesök nattetid - Ambulanssjukvården och Primärvårdenhembesök
Rutin för ambulanssjukvården och primärvården i Region Gävleborg.

Patientstyrning från Ambulanssjukvården mot Primärvården i Region Gävleborg
Patientstyrning från ambulans till primärvård.

Beställning av liggande sjukresor utan vårdbehov

Från och med 1 oktober 2012 ska all vårdpersonal använda nummer 0771-38 39 40 för beställning av liggande sjukresor utan vårdbehov. Alla liggande sjukresor utan vårdbehov utförs av X-trafik.