Administrativa dokument - Hälsoval Gävleborg

Administrativa dokument och rutiner bland annat: Egen vårdbegäran, Handbok Hjälpmedel, kontakttyper, Master befolkning, miljöpolicy och utbildningsuppdrag för AT/ST-läkare.

AT/ST-läkare Ansökan om godkännande av utbildningsuppdrag för AT/ST-läkare i primärvården.
Befolkningsregister Användarmanualer. Frågor och svar.
Diabeteshjälpmedel - avtal Avtal om diabeteshjälpmedel. Avtalen omfattar insulinpumpar med tillbehör samt diabetesteststickor och mätare.
Direktiv Intyg m.m.
Egen vårdbegäran Rutin för hantering av egen vårdbegäran.
HES - Hälsovalets Ersättningssystem I systemet HES hanteras ersättning för hälsovalsanslutna hälsocentraler.
Hjälpmedel Broschyrer om hjälpmedel för medarbetare och patienter samt beslut om kostnadsansvar. Handbok Hjälpmedel. Rutin för förskrivning av elrullstol.
ID-kontroll ID-kontroll och ID-märkning - länsgemensam rutin för hälso- och sjukvård.
Journaler Journalutlämning, sammanhållen journalföring, spärrad journal.
Kontakttyper Rutiner och beskrivningar, kontakttyper och åtgärdskoder.
Nationellt kliniskt kunskapsstöd Region Gävleborg inför Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK) som stöd i den kliniska vardagen.
Patientnämndsärenden Hantering av patientnämndsärenden inom Hälso- och sjukvård Region Gävleborg.
PMO Journalsystem för primärvård.
Samtyckesblankett Samtycke till vårduppföljning via personlig dator, iPad/surfplatta, smartphone eller liknande.
Sjukresor Om sjukresor på 1177.se och rutin för Region Gävleborg
Skyddad identitet Rutin för hantering av personer med skyddad identitet.
Sommarsamverkan Rutin för ansökan om sommarsamverkan