Hälsofrämjande arbetsplats

Må bra på jobbet – viktigt för miljön och bemötandet  

En hälsofrämjande arbetsplats är en gemensam satsning av arbetsgivare, arbetstagare och samhället för att förbättra hälsan och välbefinnandet för människor i arbetslivet. Det innebär att skapa förutsättningar för arbetande människor att utveckla en god hälsa och goda hälsorelaterade beteenden. Chefer och medarbetare som mår bra, trivs och utvecklas skapar goda arbetsmiljöer som även kommer befolkningen till godo.

Konceptet Hälsofrämjande arbetsplatser är ett verktyg för att främja medarbetares hälsa på arbetsplatsen. Hälsofrämjande arbetsplatser fokuserar på god hälsa, förebygger ohälsa och stödjer rehabilitering på individ-, grupp- och organisationsnivå. Det handlar om att stärka det hälsofrämjande ledarskapet och medarbetarskapet.

Dessutom handlar det om att du som medarbetare ska känna delaktighet och inflytande över ditt eget arbete och hur det ska utföras och att du ska kunna påverka arbetstakten/arbetsmängden till din aktuella arbetsförmåga. Att bli sedd, vara någon som räknas med och kunna utvecklas i sitt arbete är andra viktiga delar. Det är nödvändigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och arbetet upplevs som säkert och tryggt.
Målet är att chefer och medarbetare tillsammans skapar hälsofrämjande arbetsplatser som i sin tur gör att organisationen upplevs som en attraktiv arbetsplats. 

Fundera på vad som är viktigt på din arbetsplats för att du ska må så bra som möjligt och hur du kan inspireras till att utveckla din arbetsplats till att bli mer hälsofrämjande!

Mer information

HFS (Nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård) 
Nationella temagruppen Hälsofrämjande arbetsplats